Kariyer

Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;

Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmamıza bağlılıklarını ön planda tutmak,

Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,

Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

İşe Alma ve Yerleştirme

Şirket strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda, personel ihtiyaçlarımıza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları bünyemize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Adaylarımızın özellikle şirket misyonu, vizyonu, değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir.

Şirketimize İş Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylara kişilik envanteri analizi, yabancı dil testi ve gerektiğinde iş ile ilgili uygulama sınavı yapılır. Testler sonucunda olumlu bulunan adaylar ilgili departman yöneticileri ve insan kaynakları departmanı tarafından mülakata alınır. Mülakatı olumlu olan daylara iş teklifi yapılır.

Oryantasyon Süreci

Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Turalı Group içerisindeki rolünü anlatmak,

Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,

Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,

Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,

Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,

Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir.

Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yanı sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu amaçla organize edilen eğitim faaliyetlerini 3 grupta açıklayabiliriz:

Şirket Genel Eğitimleri

Özel Gelişim Programları

Ücretlendirme ve Yan Menfaatler

Ücretlendirme ve yan menfaat sistemimiz kişilerin yetkinliklerinin, eğitim ve iş tecrübelerinin esas alındığı iş değerleme sistemi üzerinden yapılandırılmıştır. Ücretler, her yıl yapılan Performans Değerlendirme sonuçları, piyasa ücret araştırmaları, dikkate alınarak Ocak ayında güncellenmektedir

 

İK Başvuru Formu BU UYGULAMA BİR İŞ SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR. sadece iş başvuru formu olarak düzenlenmiştir. Şirket politikamız doğrultusunda istihdam sağlamak amaçlı düzenlenmiş, cinsiyet, ırk, renk, din, yaş, ulusal köken, engellilik farklılıklarında ayrımcılık yapmadan tüm kişiler için geçerlidir.Başvurunuz 3 yıl boyunca veritabanımızda saklanacaktır.