top of page

VİZYON

Endüstride yenilikçi ve katma değerli projeler ve ürünler sunarak ülkemizin küresel alanda temsilcisi olmaktır.

MİSYON

 • Sürekli gelişim felsefesini ilke edinerek sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak,

 • Sanayi alanında yeni nesil teknolojiyi takip etmek,

 • Teknolojik gelişimlere paralel düzeyde hizmet sunmak,

 • Servis ve işçilikte mükemmelliği sağlamak,

 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak,

 • Tam potansiyelin karşılanabileceği bir üretim kültürü yaratmak,

 • İş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile dürüst değer ilişkileri inşa etmek,

 • Gerekli standartlara uygun tezgâh kapasitesi ile üretim yaparak marka değerimizi artırmak.

DEĞERLERİMİZ

Şirket kültürümüzde 4 temel değerimiz;

 

 • Takım Çalışması

Turalı Group olarak, her gün ekip çalışması, yenilikçilik ve performansı bir araya getirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

 • Yenilikçi Yaklaşım

Girişimci ruhumuzdan beslenerek ürünlerimizi ve süreçlerimizi uzun vadeli bir endüstriyel yenilik stratejisi ile geliştirmek için sürekli çalışıyoruz.

 

 • Müşteri Odaklılık

Misyonumuz, müşterilerimize kendi alanlarında öne çıkmaları gereken yenilikçi ürünleri ve rekabetçi süreçleri sunmaktır. Pratik ve proaktif olarak, beklentilerini düzenli olarak öngörüyor ve aşıyoruz.

 

 • Bütünlük

Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet temeli üzerine kuruyoruz. Güvenilir ve sıfır esnekliği olan bir partneriz.

turalı image

TURALI GROUP MESLEKİ AHLAK KURALLARIMIZ

 

Tüm Grup faaliyetleri, yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, herkesin katkısının teşvik edildiği ve memnuniyetle karşılandığı verimli ve birleşik bir çalışma ortamını destekleyen ilkeler tarafından yönlendirilir.

1. Bireye saygı duymak

Grup, çalışma tarzında “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ilkelerinden ilham almaktadır.

2. Eşitlik ve tarafsızlık

Grup, yaş, cinsiyet, engellilik ve sağlık, cinsel tercih, ırk, milliyet, siyasi eğilimler ve dine dayalı olanlar da dahil olmak üzere tüm ayrımcılığı kınıyor.

3. Dürüstlük, samimiyet ve yasalara uygunluk

Grubumuz tüm paydaşlarıyla dürüst ve uzun vadeli ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi taahhüt eder.

4. Şirket süreçlerinin etkinliği ve verimliliği

Grup, kendi şirket süreçlerini optimize etmeyi ve elindeki kaynakların etkin ve verimli yönetimi ile müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder.

5. Şeffaflık ve çıkar çatışmaları

Şirket kaynakları, sadece bu Etik Kurallarda belirtilen ilkelere uygun olarak, Grubun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılmalıdır.

6. Gizlilik

Günlük aktiviteler sırasında edinilen ve geliştirilen gizli bilgiler ve teknik uzmanlık kesinlikle gizli tutulmalı ve uygun şekilde korunmalıdır.

7. İşyerinde sağlık ve güvenlik

Grup, yürürlükteki düzenlemelerde belirtilen kriterlere uyarak ve çalışanları korumak için gerekli önlemleri alarak tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı garanti eder.

8. Pazar ve adil rekabet

Grup, faaliyet gösterdiği serbest piyasaların kendi gelişimi için en uygun ortamlar olduğunu kabul etmektedir.

9. Çevreye saygı

Grup, yürürlükteki düzenlemelere uymayı, mevcut en iyi teknolojiyi kullanmayı ve vermeyi taahhüt ederken, çevreyi korumak ve gelecek nesiller için korumak için doğal kaynakları dikkate alarak faaliyetlerini teşvik etmeyi taahhüt eder.

10. Uzun vadeli planlama

Grup, uzun vadeli istikrar sağlamayı amaçlamaktadır.

Turalı group kalitemiz

01

02

03

04

05

06

07

DÖNÜŞEN TEKNOLOJİ SEVİYESİ

Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak, ürün kalitesini sürekli yükseltmek, beklentileri aşan bir üretim gerçekleştirmek

YASAL MEVZUATA UYGUNLUK

Verdiğimiz hizmetlerde tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek, müşterilerimizin hizmet ve kullanımına sunmak

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Faaliyetlerimizde iş güvenliğini, çalışanların sağlığını ve sürdürülebilir temiz bir çevrenin varlığını korumak

VERİMLİ İLETİŞİM

Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliğini sağlamak

ÖĞRENEN ORGANİZASYON

Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri
vermek, uygun çalışma
ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirmeyi şirketin her alanında en önemli hedef haline getirmek

STRATEJİK YAKLAŞIM

Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak

bottom of page