top of page

Turalı Group Çevre ve Kalite Politikası

Turalı Group olarak, iş operasyonlarımızın her aşamasında çevre dostu ve kalite odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Çevreye duyarlılığımızı ve kalite standartlarımızı yüksek tutarak, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmayı hedefliyoruz.

Çevre Politikamız:

Çevre bilincimiz, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik kararlılığımızla birleşmektedir. Üretim süreçlerimizi çevreye saygılı bir şekilde yönetiyor, enerji tasarrufu sağlamak ve atıkları minimize etmek adına sürekli iyileştirme çabalarına odaklanıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ediyor ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik projelere aktif olarak katılıyoruz.

Kalite Politikamız:

Turalı Group olarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde kalite standartlarını korumak, sürekli iyileştirme ile mümkündür. Kalite kontrol süreçlerimize titizlikle yaklaşıyor, çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle kalite odaklı bir bakış açısına yönlendiriyoruz. Müşteri geri bildirimlerini değerlendiriyor, iş süreçlerimizi bu geri bildirimler doğrultusunda optimize ediyoruz.

Turalı Group olarak, çevre ve kalite politikalarımızı etkin bir şekilde uygulayarak, paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti prensipleriyle şekillenen bu politikalar, iş etiğimizin temelini oluşturarak topluma ve çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmemize katkı sağlamaktadır.

Image by Rostyslav Sipakov

Çevre Politikamız

İncelemek İçin Yanda ki Butona Tıklayınız

Kalite Politikamız

İncelemek İçin Yanda ki Butona Tıklayınız

Image by Manh LE
bottom of page